Schade-expertise

In sommige gevallen kunnen wij op basis van de schademelding onvoldoende inschatten wat de werkelijke omvang van de schade is, of kan moeilijk op afstand worden ingeschat wat de technische mogelijkheden zijn om de schade te herstellen.

In voorkomende gevallen kan, na overleg, besloten worden om de schade eerst ter plaatse door ons te laten beoordelen. Tijdens deze schade-expertise op locatie kan vervolgens worden nagegaan welke technische mogelijkheden er zijn om de schade te herstellen.