Neem contact met ons op via info@maatrepair.nl of bel direct: 06 33 95 34 13

Meld direct uw schade

Meld direct uw schade

Opdracht Offerte

Privacybeleid

Privacy
Dit is de privacyverklaring van Maat Repair, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62373560. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Maat Repair door middel van de verwerkingen via onze website maatrepair.nl.

Maat Repair respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Maat Repair.

 

Contactgegevens Maat Repair
Adres                    Kleine Graspeel 2, 5411 RA Zeeland
Telefoon                 +31 6 33953413
E-mail                    info@maatrepair.nl
Internet                 www.maatrepair.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maat Repair verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of een derde partij hiertoe heeft geautoriseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Maat Repair verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens
Enkele verzekeringstechnische gegevens zoals het polis- en schadenummer

 

Maat Repair verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
–  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–  Om goederen bij u af te leveren of diensten bij u uit te voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Maat Repair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omdat Maat Repair in principe garantie geeft op haar reparaties gedurende de resterende levensduur van het herstelde object, worden na de wettelijke bewaartermijn uitsluitend die gegevens bewaard welke noodzakelijk zijn om een garantieclaim te kunnen beoordelen en eventuele noodzakelijk serviceherstel uit te voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Maat Repair verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maat Repair gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maat Repair en heeft u het recht op gegevens overdraag­baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maatrepair.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Maat Repair wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maat Repair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Maat Repair maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons kantoor op of via info@maatrepair.nl.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.